Hem/tross_admin

Om tross_admin

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har tross_admin skapat 17 blogginlägg för.

Föraktet finns- vad gör vi nu?

Idag upplever jag ett tilltagande förakt i samhället mot rättssystemet. Mig veterligen finns det inget vetenskapligt belägg som stödjer min tes men allt behöver inte vara noggrant uppbackat för att känna doften av rök. Och där rök finns, finns eld.

Lacke

Alla ska ställas lika inför lagen. Att människor lagförs på jämlika villkor är en grundval i ett demokratiskt samhälle. Tilltro till rättssystemet är således en grundval i ett välmående demokratiskt samhälle. Hur skapar man förtroende för rättsystemet? Hur motarbetar man ett tämligen utpräglad förakt mot denna essentiella konstruktion?

Jo, man arbetar gentemot de människor lagen avser att gälla. Allihopa. Det är dumdristigt att tro att det endast är outbildade ’’unga arga män’’, i behov av att hävda sin kollosalt ilskna manlighet, som problematiken berör. Misstron mot rättsamhället, och demokratin i förlängningen, engagerar många fler än dessa och bör därför anses högst alarmerande. Vissa människor drabbas dock mer än andra.

Det handlar om modern som plötsligt blir uppsagd från jobbet utan vidare förklaringar, att det möjligen strider mot arbetsrättsliga förbindelser, det är hon inte medveten om. Det innefattar såväl ungdomar som vuxna människor som trampat på utkanten av utanförskapets marker så länge de kan minnas. Misstro mot rättssystemet, det har den som gång på gång blir hotad och hetsad utan att uppviglaren erhåller några som helst juridiska påföljder, polisanmälan mynnar förmodligen ut i en ytterligare nedläggning av förundersökning.

Den gemensamma nämnaren är omöjlig att förbise om man inte nitiskt försöker – det handlar främst om strukturellt missgynnade människor.

Man hatar inte polisen för att man är född polishatare, likväl föraktar man inte rättsväsendet för att det är trendigt att göra det. Vi måste förstå att föraktet är ett mångfacetterat problem som bottnar i andra perifera faktorer.

Fattas utbildning, utbilda – betygsätt inte elever utifrån efternamn vilket uppdagats senaste tiden. Saknas jobb, ge unga vuxna en ärlig chans på arbetsmarknaden – inte fyra timanställningar för att få ihop en dräglig inkomst.

Jag är väl medveten om att man inte kan lösa komplexa samhällsproblem genom att skriva ett par rader men man kan heller inte bota en sjukdom utan att inse att man har en. Föraktet finns, vad gör vi nu?

/ Kidane

Av |2016-04-17T16:24:29+02:00april 17th, 2016|Uncategorized|0 kommentarer

Att vittna är inte alltid en skyldighet- det är en rättighet att slippa

Även om rubriken kanske lovar annorlunda är det här inte en uppmaning till folk att strunta i att prata med polis eller domstol.

Däremot är det här en uppmaning att lära sig eller i vart fall känna igen sina grundläggande rättigheter likaväl som sina skyldigheter.

Skyldighet att vittna har man – bara inte alltid. Det följer av rättegångsbalken. Det viktiga undantaget är om man är släkt eller på liknande sätt närstående till den åtalade, alltså den som polis och åklagare anser ha begått ett brott.

Om du är misstänkt för brott så behöver t ex inte din bror eller fru vittna med uppgifter mot dig. Lagstiftaren tänker att man måste dra gränsen någonstans och att det annars skulle kunna få mycket besvärliga konsekvenser för den som har en sådan relation till den som man vittnar mot. Det är kanske inte så svårt att föreställa sig och är nog rimligt.

Varför tar vi upp det här då? Jo, på senare tid har vi märkt att personer som haft rätt att vägra vittna ändå lämnar uppgifter till polisen i utredningar. Sedan när de ska vittna i domstolen så vill de inte längre.

I flera av dessa fall har personerna uttryckt att de inte informerats av polisen om sin rättighet att inte vittna och även om en del fall kan förklaras med missförstånd så är det långtifrån alla.

Polisens skyldighet att informera anhöriga om rätten att avstå från att vittna följer av 23 kap 6 § rättegångsbalken (jmf JO 1971 s. 94 och 1969 s. 30 samt rättegångsbalken 36 kap 3 och 10 §§).

Tyvärr ligger det nära till hands att dra slutsatsen att polisen i sin iver att utreda brott förhör personer utan att på ett godtagbart sätt göra klart för dem att de inte behöver vittna och heller inte förhöras.

Oavsett om detta kommer av polisens iver att utreda eller okunskap så leder det till förödande konsekvenser ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Tänk följande situation. Brodern i exemplet som vi kallar Amir berättar för polisen att hans bror Oskar stulit en cykel. Oskar förnekar. Amir åberopas som vittne i domstol men väl på plats vill han inte vittna. Amir menar att polisen inte informerat honom att han inte behövde vittna. De har bara frågat om han vet något om var Oskar fått cykeln ifrån.

Vi har fri bevisprövning i Sverige med två undantag, som vi känner till. Det första är otillåtet tillkommen hemlig avlyssning, vilket är en annan historia. Det andra är kringgående av rättigheterna att inte vittna. Man får alltså inte läsa upp vad Amir sagt till polisen om sin bror Oskar om Amir i domstolen säger att han inte vill vittna (jmf RH 1999:43).

Men även om domstolen i exemplet om bröderna inte läser upp vad Amir sagt till polisen, är det någon som tror att Amirs uppträdande i domstol, att han väljer att avstå från att vittna, inte påverkar domstolen? Är det någon som inte tror att domstolen tycker att Amirs ovilja är lite mystiskt? Lägg då till att åklagaren kanske redan vid presentationen (sakframställan) av målet sagt att Amir berättat för polisen om vad Oskar gjort. Ja, då kanske de sista tvivlarna är övertygade. Oskar döms och Amir skäms lite. Amir hade kanske tänkt att berätta att han och Oskar varit arga på varandra en längre tid och att han därför sa till polisen att Oskar säkert är en tjuv, men att han inte visste säkert.

Så se till att lära er era rättigheter- inte bara era skyldigheter!

/ Carlberg & Hall

Av |2016-04-14T21:02:21+02:00april 14th, 2016|Uncategorized|0 kommentarer

Släpp det Zlatan, låt honom vara.

Det har väl inte undgått någon att Zlatan, eller nåja i vart fall hans rådgivare, nu stämmer friidrottslandslagets förre förbundskapten Ulf Karlsson.

Om det som tidningarna anger stämmer om vad Karlsson ska ha sagt, vilket verkar vara fallet eftersom han bett om ursäkt, så är Karlsson så klart ute och trampar i förtalsmarkens utkanter. Det behöver man inte vara jurist för att fatta och det verkar Karlsson ha fattat själv.

Zlatan är för mig liksom för de flesta svenskar inte bara en fantastisk idrottsman utan också en förebild och enande kraft som på något sätt står lite högre i kurs än vi ”vanliga”. Det är få förunnat att uppnå en sådan status under sin livstid. För svenskar i gemen kanske det i modern tid är Stenmark, ABBA, Borg och just Zlatan.

Är man stor som människa och har nått de framgångar som Zlatan gjort så får man välförtjänt uppskattning. Men det medför också ett ansvar eftersom fler lyssnar och tar efter vad Zlatan gör.

Jag tycker inte att Zlatan ska ge nådastöten i detta fall, för den behövs inte. Poängen har ändå med önskvärd tydlighet gått fram. Liksom jag hoppades att Zlatans PSG inte skulle slå MFF med 10-0, 5-0 räckte för att visa att hans lag är bättre, behöver Zlatan inte stämma brallorna av Karlsson.

Om Zlatan struntar i nådastöten så skickar han signalerna till många att ”nog är nog” och ”om man ber om ursäkt och kommit till insikt så släpper vi det” snarare än ”kröker du ett hår så tar jag din hand”. Om Zlatan struntar i det så är han så mycket större.

Att ha rätt kan ibland räcka- man behöver inte alltid få rätt. Även om advokaterna kanske tycker annorlunda.

/ Carlberg

 

 

 

 

 

 

Av |2016-04-12T11:21:43+02:00april 12th, 2016|Uncategorized|0 kommentarer

Sveriges bästa advokat

Tidningen ”Legally Yours” har listat Sveriges bästa advokater. Själv är jag inte med på listan. Detta faktum väcker förstås en harm i min självupptagna själ som är av kosmiska proportioner. Det är i ljuset av dessa känslor som resten av texten skall läsas.

Kina lejon

Urvalet till listan har skett genom en enkät. Ett antal advokater har fått svara på frågan vilken kollega som de helst skulle anlita som försvarare. Kollegorna som sålunda röstats fram utgör en något heterogen blandning. Det är yngre och äldre advokater. Det är namnkunniga och något mindre namnkunniga advokater. Åtta av tio advokater är verksamma i Stockholm.

Man bör nog undvika att fundera över om enkäten till alla delar uppfyller de krav som man eventuellt kan ställa avseende representativt urval och liknande. Men frågan i enkäten är mycket intressant: Vilken advokat väljer advokaten?

Det är ovanligt att advokater misstänks för brott. När det någon gång sker väcker det uppmärksamhet och utredningarna blir svåra.

Det brukar sägas att den som försvarar sig själv har en åsna till klient. Den som försvarar en advokat har helt säkert en mycket krävande klient.

Att försvara en advokat är ett mycket svårt men samtidigt prestigefyllt. Förmodligen det svåraste och mest prestigefyllda uppdrag som går att få som advokat.

/Hall

Av |2016-04-10T14:55:03+02:00april 10th, 2016|Uncategorized|0 kommentarer

Om blues och banker (Känns det inte bra- är det nog inte bra)

I dessa deklarationstider och tider av bankskandaler kom jag att tänka på vad en vis man, min gamla bas-lärare på Södra Latin Hjörleifur ”Höddi” Björnsson sa till en alltför ambitiös 15-årig Carlberg som inte helt lyckat improviserade bassolon utanför skalan:

-Innan man bryter mot reglerna är det bra att känna till dom. Lär dig noter. Undantaget som bekräftar regeln är Jimi Hendrix.

Blues och banker

För er under 43 år kan nämnas att Hendrix var en genialisk förgångsgestalt inom rock och blues som utan gedigen musikalisk utbildning av traditionella mått liksom en humla, omedveten om sin bristande förmåga att flyga, flög som ingen annan.

Det kan alltså vara bra att känna till reglerna. Men om man nu inte gör det, hur gör man då?

För en månad sedan talade jag på min sons samhällskunskapslektion om det svenska rättssystemet. Ett gäng 13- åringar fick gå igenom vad som kan tänkas vara brottsligt, kanske särskilt med inriktning på sådant som förekommer i högstadiemiljö såsom mobbning, uppmaningar via appar såsom Periscope, sexuella trakasserier m.m. 13-åringarna kunde inte reglerna, eller som Höddi åsyftade noterna, men jäklar vad rätt de hamnade i alla fall. Utgångspunkten var: Känns det inte bra- är det nog inte bra. Jag tror faktiskt inte att dom missade ett enda exempel på vad som kan vara ett brott för en vuxen, t ex begär du 100 likes för att ge en skolkompis en smäll, filmar det och lägger ut det på nätet eller fotar du i något omklädningsrum och gör samma sak så känns det inte bra, är inte bra och utgör sannolikt något liknande brott.

Utifrån perspektivet transaktioner till Panama och eventuella deklarationsbryderier utgår jag från samma koncept. Jag kan sanningsenligt säga att jag, utan att sätta mig in i det särskilt, inte kan reglerna om transaktioner till Panama. Skulle det då kännas bra att flytta en större summa pengar dit om jag nu hade kapitalet i fråga? Skulle det kännas bra om min bank föreslog det? Jag tror inte det och jag inbillar mig att jag skulle tänka till en extra gång och sätta mig in i regelverket. Likaså har jag stött på patrull vad gäller deklarationen. Jag har hjälp av experter, men det känns inte bra. Tyvärr tvingas jag nog sätta mig in i regelverket där också.

Tänk vad ett gäng 13-åringar och en blueslegend kan ge. Hoppas det blir rätt.

/ Carlberg

Av |2016-04-08T11:14:37+02:00april 8th, 2016|Uncategorized|0 kommentarer

Det första vi skall göra är att döda alla advokater

Det var länge sedan jag blev så upprörd när jag läste en ledare. Det hände idag när jag slog upp DN:s huvudledare.

Regeringen har utsett en gammal åklagare, Fredrik Wersäll, till enmansutredare. Wersäll skall utreda hur man skall modernisera den svenska brottmålsprocessen (läs göra den billigare).

Det man i praktiken vill göra är att flytta rättskipningen från domstolar till polisen. Polisförhör skall bli ”rättsligt bindande” och sedan bara spelas upp eller läsas upp inför domstolen.

Alla som någon gång varit med om ett polisförhör förstår dock att det är en dålig idé. Poliser är bra på mycket men inte lika bra som domare på att övervaka förhör. Ett exempel är att kontrollera så att inga ledande frågor ställs på fel ställe.

Detta innebär även att försvarsadvokaterna inte kommer att kunna hålla några korsförhör under polisutredningen. Den misstänkte går då miste om en mycket viktig del av sitt försvar.

DN tycker att det här är jättebra eftersom rättegångar i framtiden kan bli kortare – och billigare. De enda som enligt DN förlorar på reformen är advokaterna vars arvoden blir mindre.

Genom att lägga skulden för långa rättegångar på advokater ansluter sig DN till en lång tradition av advokat-hat. Alltför många ser på det brott som den misstänkte är anklagad för och associerar advokaten med gärningen.

Ingen gillar advokater – tills man själv behöver en.

För att citera Shakespeare: Det första vi skall göra är att döda alla advokater.

Mörda alla advokater

/ Hall

Av |2016-04-08T11:00:59+02:00april 8th, 2016|Uncategorized|0 kommentarer