Det var länge sedan jag blev så upprörd när jag läste en ledare. Det hände idag när jag slog upp DN:s huvudledare.

Regeringen har utsett en gammal åklagare, Fredrik Wersäll, till enmansutredare. Wersäll skall utreda hur man skall modernisera den svenska brottmålsprocessen (läs göra den billigare).

Det man i praktiken vill göra är att flytta rättskipningen från domstolar till polisen. Polisförhör skall bli ”rättsligt bindande” och sedan bara spelas upp eller läsas upp inför domstolen.

Alla som någon gång varit med om ett polisförhör förstår dock att det är en dålig idé. Poliser är bra på mycket men inte lika bra som domare på att övervaka förhör. Ett exempel är att kontrollera så att inga ledande frågor ställs på fel ställe.

Detta innebär även att försvarsadvokaterna inte kommer att kunna hålla några korsförhör under polisutredningen. Den misstänkte går då miste om en mycket viktig del av sitt försvar.

DN tycker att det här är jättebra eftersom rättegångar i framtiden kan bli kortare – och billigare. De enda som enligt DN förlorar på reformen är advokaterna vars arvoden blir mindre.

Genom att lägga skulden för långa rättegångar på advokater ansluter sig DN till en lång tradition av advokat-hat. Alltför många ser på det brott som den misstänkte är anklagad för och associerar advokaten med gärningen.

Ingen gillar advokater – tills man själv behöver en.

För att citera Shakespeare: Det första vi skall göra är att döda alla advokater.

Mörda alla advokater

/ Hall