Som vi förstått det har du sonat ditt tidigare ”brott” och den senaste utredningen har inte visat att du gjort dig skyldig till något ytterligare.

Ta nu vara på den andra chans du fått och vinn många fler medaljer.

Simmerskan Julia

Till er som ropar efter något annat, att vi ska döma människor efter moraliska värderingar i drevliknande former önskar vi be er betänka följande. Se det i ett sammanhang utanför idrotten.

I samhället strävar vi att ge människor en andra, tredje och kanske fjärde chans. Vi bygger upp regelverk som gäller för alla undantagslöst och våra domstolar bedömer utan yttre påverkan vad som är bevisat. Räcker inte bevisningen är man fri från skuld. Brister utredningen väsentligt är man fri från skuld. Döms man ska man avtjäna sitt straff. Härefter ska man återanpassas. Man har sonat sitt brott som det heter.

Så en fråga till idrottsvärlden och dess profiler- vore det inte bra om vi hade rättsväsendets bedömningsgrunder även hos er? Eller är det rättsväsendet som ska ta efter de bedömningar som ni ropar efter?/ Carlberg & Hall

Publicerad som del i Aftonbladet debatt Julias brott är sonat – så grattis till silvret