Bijan Yousefi

Bijan kommer närmast från Uppsala universitet där han skrev sitt examensarbete om rekvisitet brottslig verksamhet i penningtvättslagstiftningen.

Bijan arbetar inom byråns samtliga rättsområden.

Kontaktuppgifter

Mobil: 0702-907334

E-mail: yousefi@2lejon.se