Bijan Yousefi

Bijan Yousefi läste juridik vid Uppsala universitet där han skrev sitt examensarbete om rekvisitet brottslig verksamhet i penningtvättslagstiftningen.

Yousefi arbetar inom byråns samtliga rättsområden.

Kontaktuppgifter

Mobil: 070-290 73 34

E-mail: yousefi@2lejon.se