Solveig Sörlien

Advokat Solveig Sörlien har arbetat med brottmål i över 20 år. Hennes erfarenhet omfattar såväl specialisttjänster inom grova brott och miljörätt på åklagarmyndigheten som expertkompetens gällande arbetsrätt.

Solveig har försvarat klienter i några av Sveriges mest uppmärksammade mål och anlitas regelbundet för utbildningar.

Solveig åtar sig medlingsuppdrag.

Rättsfall

Kokainmålet – Svea hovrätt B 2856-13. I en av Sveriges mer uppmärksammade rättegångar frikändes klienten från ansvar.

Kontaktuppgifter

Mobil: 070-214 52 42
E-mail: solveig@2lejon.se