Viktor Carlberg

Viktor är specialiserad på brottmål och så kallade ekobrott. Efter examen vid Stockholms Universitet tjänstgjorde Viktor vid domstol i två år och började sedan arbeta som åklagare. Fem år senare blev Viktor befordrad till specialiståklagare med inriktning på grova brott. Han arbetade bland annat med mål innefattande organiserad narkotikahandel med internationella förgreningar, grova rån, bedrägerier och mord. Tack vare sin tid som åklagare är Viktor väl insatt i hur polis och åklagare samarbetar och verkar – en erfarenhet som nu kommer byråns klienter till godo.

Sedan Viktor sagt upp sig från åklagarämbetet arbetade han med brottmål på advokatfirman Lagerling och Hansson. Viktor har försvarat klienter i flera stora och komplicerade mål. Han startade Advokatfirman Två Lejon med David Hall 2014.

Utanför arbetet sitter Viktor helst på jaktpass vid Bergnäsudden, Arvidsjaur, med artisten Nas i telefonen. Viktor är också mycket engagerad i ett idrottslag i Stockholmsregionen.

Rättsfall

Balkongmålet – NJA 2015 s. 702 – Högsta domstolen prövade grunderna för bevisvärdering i brottmål, värdet av ändrade utsagor och straffmätning avseende försök till mord.

Laserpekaren II- NJA 2017 s. 157- – Högsta domstolen prövade om det är förenligt med legalitetsprincipen att i en straffbestämmelse hänvisa till en standard som inte är tillgänglig för var och en. I förevarande fall fann Högsta domstolen att lagstiftningen stred mot legalitetsprincipen med ansvarsfrihet som följd.

Kontaktuppgifter

Mobil: 070-954 02 00
E-mail: carlberg@2lejon.se