Nu ropas det återigen på hårdare tag och snabbare åtgärder mot ungdomar som begår brott i storstädernas förorter. Man talar upprört om att ungdomarna skrattar åt polisen och förslag på hårdare straff för attacker på blåljuspersonal framförs.

Om detta kan man kanske vara överens men följande citat från Anna Dahlberg på Expressen angående förslag om jourdomstolar får i alla fall oss att rycka till och reflektera en smula.

”Det går givetvis att hitta invändningar mot jourdomstolar. Den gripne hinner exempelvis inte förbereda sitt försvar och eller få önskad advokat. Men alternativet till en snabb domstolsprocess i enkla ärenden är ofta ingen process alls, utan ett fönsterkuvert från åklagaren några månader senare. I det perspektivet är det mycket värt att unga kriminella faktiskt ställs inför en domare och möts av en omedelbar reaktion på sina brott.”

Tanken svindlar och åsikten kan inte tolkas på annat sätt än att den enskildes rättigheter till advokat och att förbereda sitt försvar ska stå tillbaka mot den allmänna uppfattningen om att nu ska vi ta till krafttag.

IMG_0027

I mycket kan man vara överens såsom att rådande situation är alarmerande. I annat kan man vara oense. Som orsakerna till kaoset. Kanske ska det snarare tas krafttag mot utanförskapet.

Men vår uppfattning är att om det är något man aldrig ska tumma på, i vart fall om vi ska göra anspråk på att vara ett demokratiskt land med mänskliga rättigheter, är rätten att förbereda sitt försvar. Ungdomar är dessutom i större behöv av vägledning och hjälp i detta än vuxna.

IMG_0026

Så kom gärna med förslag på åtgärder. Men ta inte genvägen över mänskliga rättigheter./ Carlberg & Hall