De långa häktningstiderna är en skamfläck i det svenska rättssystemet och en av de största utmaningarna i advokatyrket. Ens klient ställs efter några dygn som anhållen inför en häktningsdomare. Utredarsidan kan ha arbetat med ärendet under lång tid och besitter naturligtvis en mängd information som inte redovisas till den misstänkte eller dennes försvar. Utredarsidan kan undanhålla information från den misstänkte med hänsyn till reglerna om förundersökningssekretess.

Den misstänkte och hens försvarsadvokat har ett enormt informationsunderskott inför den för klienten viktiga häktningsförhandlingen. I bästa fall har en kort beskrivning angående brottsmisstankarna delgetts den misstänkte och dennes försvar någon timme före förhandlingen men alltför direkt vid förhandlingen. Detta ger försvararen små eller rent av inga möjligheter att skaffa motbevisning, undersöka klientens berättelse dvs ange motargument och förklaringar som kan fria klienten. Det är lätt att bli häktad i Sverige och ännu lättare att bli kvar i häkte under lång tid.

Det finns ingen yttre gräns för hur länge en person kan vara häktad. Detta förvånar många.

Att bli häktad innebär för många att räkningar inte kan betalas, att man mister sitt arbete, att partners och vänner vänder bort ryggen, att bostaden inte kan behållas då hyran uteblir och relationen till barnen tar skada

Även om hen i slutändan frias för brottet så kvarstår de negativa konsekvenserna av frihetsberövandet under lång tid. Många måste börja bygga upp sitt liv igen

Titta på SVT domstolen nu på tisdag den 21 mars 2017 där min f d klient Harriette Broman helt ostraffad kom att sitta häktat i nära 1,5 år för att drygt fyra år senare helt frikännas för de brott som hon suttit häktad för. Allt togs ifrån henne och nu bygger hon upp sitt liv igen men såren från vad den svenska staten utsatt henne för kommer aldrig att läka.

/ Sörlien