I dagarna meddelade EU-domstolen i ett förhandsutlåtande till en process i Sverige angående teleoperatörers skyldigheter att en ”generell och odifferentierad lagring” av uppgifter strider mot EU-rätt.

Detta medför sannolikt att telebolag i Sverige inte kan åläggas att lagra sina abonnenters förehavanden, d.v.s. var de befinner sig och vad de meddelar varandra t.ex. i sms.

Under 20 års tid har svensk polis och åklagare i mycket lutat sig mot just detta vid utredning av brott. Man har kunnat spåra de misstänkta och sedermera fått dom fällda för brott.

Att människor lagförs för de brott de begår är väl i sig bra. Men inte till vilket pris som helst.

telefon

Det är ingen tillfällighet att brottsligheten är nästan obefintlig i totalitära stater. Avlyssningen sker slentrianmässigt och staten (ibland demokratisk, ibland inte) tar nappatag med buset. Baksidan är att vi andra också drabbas, vi som förutsätts inte ha några problem med att vi granskas och att våra integritet eftersätts eftersom vi har ”rent mjöl i påsen”.

Och då har vi ännu inte berört risken för att insamlade uppgifter sparas och används i inkorrekt syfte. Vår erfarenhet från arbete med brottmål under ett halvt sekel säger oss att vara skeptiska och försiktiga. Vips dyker det upp ett telefonnummer från en av polisen angiven ”säker källa” eller plötsligt finns en piketstyrka som av en händelse på just den bro som en klient en halvtimme tidigare bestämts sig för att åka över. Ibland helt utan logisk förklaring.

Tillfälligheter? Nä knappast. Och att våra ”hemliga” myndigheter SÄPO och MUST inte för en dialog med polis och åklagare tar i vart fall inte vi gift på.

Således, det är befriande att EU-domstolen håller tillbaka Sveriges fartblindhet i sin iver att bekämpa brott och påminner oss om andra värden såsom integritet.

Att sedan sociala medier dundrar av arga åklagare väcker även andra frågor såsom den om tjänstemäns objektivitet, men det är en annan artikel.

/ Carlberg, Hall & Sörlien