Advokatfirman Två Lejon

Försvarsadvokat Stockholm

Stockholm | Södertälje | Visby

Vi finns när du behöver en försvarsadvokat

Att vara misstänkt för brott är att befinna sig i en utsatt situation och då vill du inte vara ensam. Med en försvarsadvokat från oss bredvid dig kan du känna dig säker på att ingenting lämnas åt slumpen. Advokatfirman Två Lejon är en modern advokatbyrå med spetskompetens inom brottmål. Vår lojalitet ligger alltid hos klienten och våra försvarsadvokater prioriterar alltid klienten först. Vi är medvetna om att ett bra försvar kräver hårt arbete och noggranna förberedelser men när det står mycket på spel finns inga genvägar. Om du är misstänkt för brott – begär en försvarsadvokat från Advokatfirman Två Lejon.

Är du misstänkt för brott?

Misstänkt

Är du utsatt för brott?

Utsatt

Vad vi gör

Vi är försvarsadvokater med spetskompetens inom brottmål. Vi arbetar även med socialrätt och tvångsvård, asyl- och migrationsrätt, arbetsrätt, familjerätt samt privata uppdrag. Följ länken nedan för specifik information inom varje område.

Kontaktuppgifter till våra försvarsadvokater

Här hittar du våra kontaktuppgifter. Har du någon som helst undran, tveka inte på att höra av dig.
Vi finns tillgängliga via telefon, mail och formuläret du hittar längre ner på sidan.
Våra försvarsadvokater finns här för dig.

Vill du att vi ringer?

Skicka ett mejl så hör vi av oss direkt.

När bör du anlita en försvarsadvokat i Stockholm?

Att anlita en försvarsadvokat handlar om att se till så att man får en expert som kan företräda ens intressen i en situation som kan vara väldigt viktig. Det vanligaste är att man anlitar en försvarsadvokat i samband med att man är misstänkt eller har åtalats för brott. Särskilt när man står åtalad och det är oklart vad det kommer att bli för påföljd kan en försvarsadvokat i Stockholm göra stor skillnad. 

Din försvarsadvokat deltar inte bara under domstolsförhandlingar. Han eller hon kan ge dig stöd och information under hela rättsprocessen och bidra till att det blir ett utfall som är gynnsamt för dig. 

Det finns även andra situationer när det kan vara aktuellt att anlita en försvarsadvokat i Stockholm för rådgivning. Det gäller inte minst näringsidkare. Kontakter med advokater kan vara en naturlig del av verksamheten och många större företag har en försvarsadvokat i Stockholm som de anlitar på regelbunden basis, kanske för att minimera risken att hamna i situationer som kan leda till åtal.

Brottmål

Advokatfirman Två Lejons Försvarsadvokater är experter på brottmål, alltså domstolsärenden där den tilltalade står åtalad för att ha brutit mot svensk lag. Om det inte är föreskrivet ett lindrigare straff än fängelse i sex månader ska en offentlig försvarare förordnas om den misstänkte begär det. Även om man inte har rätt till en offentlig försvarare har man möjlighet att välja en privat försvarsadvokat utan att det behöver bli en större kostnad för den misstänkte. Om den misstänkte frikänns behöver han eller hon inte betala någonting. 

De försvarsadvokater i Stockholm som arbetar för Två Lejon har mångårig erfarenhet av brottmål och även expertkunskaper inom andra rättsområden. Du har alltså möjlighet att få en försvarsadvokat som har rätt förutsättningar för att kunna hjälpa dig, utifrån vad målet gäller.

Vad är viktiga kriterier när du anlitar en försvarsadvokat i Stockholm?

Vid val av försvarsadvokat i Stockholm är det viktigt att ni förstår varandra och kan kommunicera på ett effektivt sätt under den tid ni har till ert förfogande. Att det finns förtroende mellan er är en grundförutsättning. I ett mål med osäker utgång är det till stor del advokatens erfarenhet och kompetens som avgör om den åtalade kommer att dömas och vilken påföljd det i så fall blir.

En försvarsadvokat ska kunna granska utredningsmaterialet och påtala eventuella brister i det. Det är också helt avgörande att kunna se vilka omständigheter som talar till den åtalades fördel och se till så att dessa verkligen uppmärksammas under en eventuell rättegång. Det är en stor fördel om advokaten inte bara har erfarenhet av brottmål generellt utan också av mål som behandlat samma typ av brott som fallet i fråga handlar om.

Vad ska du tänka på när du väljer försvarsadvokat i Stockholm?

Först och främst ska du vara medveten om att du faktiskt själv har möjlighet att välja en försvarsadvokat i Stockholm. Om du inte gör ett aktivt val kommer du att bli tilldelad en försvarsadvokat. Då kan man säga att det är slumpen som avgör kvalitén på ditt försvar. 

Risken finns att du får en försvarare (eller ett målsägarbiträde om du har blivit utsatt för brott), som inte uppvisar ett tillräckligt starkt engagemang eller saknar den kompetens som du har rätt att förvänta dig. Det är vanligt att försvarsadvokater som utses på detta sätt saknar specialisering inom brottmål, och därför inte har samma goda förutsättningar att göra ett bra jobb som en erfaren specialist har.

Hur väljer man sin egen försvarsadvokat i Stockholm?

För att välja försvarsadvokat i Stockholm behöver du bara meddela polisen eller tingsrätten att du tänker utnyttja din rätt att göra ett eget val. Du kan välja en enskild advokat som du känner till eller uppge att du vill ha hjälp av en advokat från Två Lejon eller någon annan advokatbyrå. 

Vi på Två Lejon åtar oss uppdrag i hela Sverige och har spetskompetens inom brottmål. Vi har företrätt ett stort antal klienter, även i uppmärksammade och komplicerade mål som rört till exempel ekonomisk brottslighet, grova våldsbrott och narkotikabrott.

Genom att vända dig till oss på Två Lejon får du tillgång till en försvarsadvokat med goda referenser som har stor erfarenhet av att företräda brottsmisstänkta personer. Din advokat kommer att visa lojalitet och engagemang oavsett vad det är för typ av mål och vilket straffvärde som gäller för brottet.

Begär att få en advokat så tidigt som möjligt

Tänk på att involvera en försvarsadvokat i Stockholm i ett tidigt skede – gärna direkt när du har blivit delgiven misstanke eller kanske bara tror att du är misstänkt för brott. Om du involverar en försvarsadvokat innan det hunnit genomföras några förhör kan du tillsammans med advokaten gå igenom vilka omständigheter som talar till din fördel och vad som är viktigt att tänka på i samband med förhöret.  

Om du är anhållen eller häktad och det inte finns tillräcklig grund för det kan en bra försvarsadvokat i Stockholm bidra till att du släpps fri tidigare. En försvarsadvokat verkar för att dina rättigheter respekteras under hela rättsprocessen. Du har rätt att ha en försvarsadvokat vid din sida vid förhör och i samband med vissa andra undersökningsåtgärder – även om polisen argumenterar för att det inte är nödvändigt.

Är du inte nöjd med din försvarsadvokat?

Det är naturligtvis mycket viktigt att den åtalade och försvarsadvokaten har en god kommunikation och att det inte uppstår dålig personkemi. Ibland fungerar inte samarbetet och då kan du ha rätt att byta till en annan advokat. Du har inte automatiskt rätt till detta utan det krävs att du motiverar det, och att motiveringen godkänns av tingsrätten. 

Utgångspunkten är att du ska ha samma försvarsadvokat genom hela rättsprocessen, men det är inte ovanligt att ett byte kan medges. Om du vill anlita en försvarsadvokat på Två Lejon är du välkommen att kontakta oss.

Precis som du har möjlighet att byta en försvarsadvokat i Stockholm kan du även ansöka om att få byta målsägandebiträde. Dina intressen ska alltid tillvaratas på bästa möjliga sätt. Är du målsägande kan det till exempel påverka dina möjligheter att få skadestånd.

Förbered dig inför första mötet med advokaten

När du träffar din försvarsadvokat för första gången är det viktigt att du kan ge din bild av vad som har hänt. Se till att ha ordning på eventuella dokument som är av betydelse i målet. Var även beredd på att i kronologisk ordning kunna beskriva olika händelser som är relevanta.

Hur kan man veta om en försvarsadvokat är bra?

Om man inte själv är en jurist som kan branschen, kan det vara svårt att avgöra om en försvarsadvokat i Stockholm är bra. En duktig advokat får dock snabbt rykte om sig att vara skicklig inom sitt yrke. Om du vänder dig till en etablerad byrå kan du vara trygg i att du kommer att företrädas av en advokat som har många framgångsrika mål bakom sig.

Att vara en skicklig försvarare handlar om att vara bra på många olika saker. Att ha tillräcklig sakkunskap inom det aktuella rättsområdet är en förutsättning för att kunna utföra ett gott arbete. Det är något du kan bilda dig en uppfattning om genom att titta på advokaters meriter. 

Förmåga att kunna förklara och övertyga är en annan god egenskap hos en advokat. Vad som även är viktigt, och som du kan bilda dig om uppfattning om vid ett möte, är engagemanget och viljan att ta sig an målet. En advokat som är beredd att göra det lilla extra och som inte lämnar något åt slumpen är en stor tillgång.

När behövs en försvarsadvokat i Stockholm?

Om ett brott kan ge fängelse eller ett högt bötesbelopp har du väldigt mycket att förlora på att inte låta dig försvaras av en duktig försvarsadvokat. En försvarsadvokat har tystnadsplikt och lojalitetsplikt. Det innebär att advokatens uppgift i alla lägen är att arbeta för klientens bästa. 

Genom att ta hjälp av en försvarsadvokat från Två Lejon ger du dig goda förutsättningar för ett framgångsrikt försvar. Det är en stor trygghet att ha en erfaren advokat vid sin sida. Det minskar också risken för att du ska agera på ett sätt som talar till din nackdel, under till exempel ett förhör. För den som är häktad med restriktioner är försvarsadvokaten den enda personen som det är möjligt att ha kontakt med, utan att behöva tillstånd.

Det svenska rättssystemet är utformat på ett sådant sätt att alla som anses ha ett tillräckligt behov av det, ska kunna få en försvarare eller ett målsägandebiträde utan att det ska behöva vara en kostnadsfråga. I de flesta fall är det staten som betalar kostnaden för en försvarsadvokat i Stockholm. Att ingen ska behöva försvara sig själv är en viktig del av rättssäkerheten och en av hörnpelarna i vårt rättssystem. Att det fungerar på det viset är också ett kännetecken för en demokratisk rättsstat.

När klarar man sig utan försvarsadvokat?

Det förekommer att både tilltalade och målsäganden överväger att företräda sig själva av olika anledningar. Ofta handlar det om att man vill föra sin egen talan och kunna ge sin version av det som hänt. Den möjligheten finns kvar även när man tar hjälp av en advokat. Det är dock viktigt att vara medveten om att det finns många fallgropar för den som vill planera sitt försvar helt på egen hand. Det är inte utan anledning som det tar många år att bli försvarsadvokat och att det sedan krävs erfarenhet för att bli riktigt skicklig. 

Enda anledningen att inte begära en försvarsadvokat är egentligen om det handlar om ett okomplicerat mål där skuldfrågan är avgjord och det inte kommer att bli fråga om någon allvarligare påföljd. Om ett brott inte har en straffskala på fängelse i sex månader eller mer har du normalt inte rätt till en offentlig försvarare. Om du ändå vill ha en försvarsadvokat får du i så fall anlita en privat försvarare.

Försvarsadvokatens uppgift i en rättegång

Under huvudförhandlingen bemöter en försvarsadvokat åklagarens påståenden om vad som har hänt och redovisar den tilltalades version. Försvaret kan också kalla in vittnen och ställa kompletterande frågor till de vittnen som åklagaren har åberopat. När det handlar om de frågor som ställs till den tilltalade har försvarsadvokaten bland annat till uppgift att tillse att de inte är irrelevanta, förvirrande eller på annat sätt otillbörliga.

Själva rättegången kan sägas utgöra kulmen av det arbete som en försvarsadvokat lagt på ett mål. Prestationen under rättegången kan vara viktig men grunden till framgång läggs ofta under den tid som leder fram till rättegången.