Advokatfirman Två Lejon är en modern advokatbyrå med spetskompetens inom brottmål, skatterätt, associationsrätt och hantering av oegentligheter mot företag. Vi åtar oss uppdrag i hela Sverige och även uppdrag för bolag utomlands.

Vi finns när Du behöver oss.
Journummer: 08 663 88 55

Kontakta oss

David Hall

Solveig Sörlien

Erik Holm

Ramil Bisso

Bijan Yousefi

Alice Cullberg

Advokat Viktor Carlberg är f.d. specialiståklagare med inriktning på grova brott.

Advokat David Hall har över 15 års erfarenhet och är specialiserad på brottmål och så kallade eko-mål.

Advokat Solveig Sörlien har i över två decennier arbetat med brottmål som åklagare och advokat.

Detta ger särskilda kunskaper i hur polis och åklagare samarbetar och verkar – det gör att vi kan hjälpa dig. Vi är specialister. Vi finns när du behöver oss.

Om du är misstänkt för brott kontakta oss.

Nedan följer allmän information.

Om du är misstänkt för brott har du alltid rätt att ta hjälp av en advokat.

Ofta har du även rätt till en advokat som staten i första hand betalar – en offentlig försvarare. Lite förenklat kan man säga att om det finns en risk att dömas till något annat än böter har man rätt till en offentlig försvarare.

Ungdomar under arton år har alltid rätt till en offentlig försvarare. 

En advokat kan till exempel biträda dig vid polisförhör, hjälpa till att hitta bevisning som talar till din fördel och föra din talan vid rättegången. 

Att vara misstänkt för brott är ofta jobbigt. Många som är under brottsmisstanke har ofta svårt att tänka på något annat. Vi på Advokatfirman Två Lejon förstår detta.

För att underlätta har vi sammanställt lite information om vad du kan förvänta dig kommer hända under den resa som det innebär att vara misstänkt. Vi har även försökt lägga in en del praktiska tips.

Två saker kan vara bra att hålla i tankarna.

Först: Du ökar alltid dina chanser om du tar hjälp av en bra advokat. Dra dig inte för att kontakta oss för en konsultation. Om du är frihetsberövad har du alltid rätt att ringa oss. Häkten och arrester har vårt telefonnummer. Du behöver inte vänta på att vi blir förordnade för dig av domstol.

Sedan: Var beredd på att det kommer ta tid. Om du inte är frihetsberövad så är 1 till 1.5 år en normal tid för en polisutredning.

Nedan finns information som gäller generellt men varje fall är unikt. Texten är uppdelad i fyra delar:

1. Förundersökningen som är utredningen hos polisen

2. Slutdelgivningen är din chans att ta del av polisens utredning

3. Rättegången

4. Vad som händer efter rättegången

1. Förundersökningen

Att vara misstänkt för brott inleds alltid med att du delges en brottsmisstanke. Det går till så att en polis läser upp ett påstående om att du begått ett visst brott till exempel misshandel. Brottsmisstanken skall innehålla en uppgift om när och var det brottet skall ha begåtts.

Hur mycket information polisen lämnar är väldigt olika. Ibland är det mer och ibland är det mindre. Men det skall alltid vara så mycket att du som misstänkt förstår vad saken gäller och vad du skall försvara dig emot. I normalfallet får du sedan uppge om du erkänner eller förnekar brottet.

Efter att du blivit delgiven en brottsmisstanke så brukar ett förhör hållas. Ibland kan det vara svårt för dig som misstänkt att förstå vad som är viktigt i en brottsutredning. Det är därför alltid en god idé att du går igenom ditt ärende med en advokat innan första förhöret. Du har alltid rätt till att ta hjälp av en advokat om du är misstänkt för brott.

Om du är anhållen och det är mitt i natten kan det dröja några timmar innan din advokat kan komma. Det kan vara så att polisen säger att du kommer att få gå hem efter att du är förhörd. Du måste då göra en avvägning mellan hur gärna du vill komma hem och hur allvarliga brottsmisstankarna är.

Du har alltid rätt att vägra förhör innan advokaten kommer. Om du exempelvis vill anlita David Hall eller Viktor Carlberg på Advokatfirman Två Lejon skall du säga det till polisen och be om att få ringa oss. Vi kommer så fort det går, sannolikt inom någon timme och du har alltid rätt att ringa oss. Du behöver inte vänta på att domstolen ska förordna oss som offentlig försvarare.

Om du är på fri fot så kan du istället bli kallad till förhör via brev eller telefon. Polisen brukar då säga att du får kontakta en advokat själv. Du är då välkommen att kontakta oss.

Efter du har blivit delgiven brottsmisstanke hålls i normalfallet ett förhör. Under förhöret är advokaten ofta passiv men advokaten har även möjlighet att gripa in och ställa frågor om det behövs. Ofta räcker det med att advokaten är med för att otillåtna förhörsmetoder skall förhindras.

Under ett polisförhör har du som misstänkt rätt att vara tyst. Du behöver inte svara på några frågor om Du inte vill.

Enligt Europa konventionen, som är svensk lag, är du oskyldig tills motsatsen har bevisats. Det är polis och åklagare som skall bevisa att du är skyldig.

Detta innebär bland annat att du inte behöver samarbeta med polisen under förhöret. Du behöver inte besvara några frågor om du inte tror att det hjälper dig. Det är helt klart att du inte behöver berätta för polisen om din egen eventuella brottslighet. Du kan inte heller straffas hårdare om du ljuger för polisen och du senare blir överbevisad om att ha ljugit.

Om du vägrar att besvara frågor kan det hända att polisen försöker få dig att prata. Ofta säger de saker som att ”det är i ditt intresse att prata” och ”det är viktigt för oss att få höra din sida av saken”. Men kom ihåg det är du som vet vad som är bäst för dig.

Under förhöret skall polisen läsa upp vad som skrivits och du skall få godkänna att förhörsutskriften är korrekt.

I ett mindre ärende så blir det normalt bara bli ett eller två förhör med den misstänkte. I större utredningar kan antalet förhör bli många fler och det kan naturligtvis vara svårt att minnas omständigheter i rätt ordning. Det vet vi och finns tillgängliga för rådgivning och stöd.

2. Slutdelgivning

Efter att polisen är klar med utredningen så sammanställer de allting förhör, tekniskutredning och vad det kan vara i en samling med papper som kallas förundersökningsprotokoll (Fup). Den misstänkte får sedan ta del av allting.

Tanken är då att du som misstänkt skall få en chans att begära att åklagaren skall göra vissa förundersökningsåtgärder som inte utförts än.  Åklagaren skall ha den informationen innan han bestämmer sig för att väcka åtal. 

När förundersökningen är klar och tiden för slutdelgivning är till ända så fattar åklagaren beslut om att väcka åtal eller att inte väcka åtal. Att väcka åtal innebär att åklagaren lämnar in en stämningsansökan till tingsrätten. Stämningsansökan innehåller uppgifter om vilket brott som åklagaren påstår att du har begått men också uppgifter om vilken bevisning som åklagaren åberopar att åklagaren har väckt åtal.

Efter att åtal är väckt kan du bli kallad till en personutredning hos frivården. Det innebär att någon som är anställd av frivården gör en intervju med dig. Frivården kontrollerar även register och ibland vill de ringa upp till någon släktning eller vän och intervjua även denna (en referent). 

En bra personutredning kan innebära att du istället för att dömas till fängelse döms till exempelvis vård eller samhällstjänst. Om du blir kallad till personutredning är det alltså inte fel att gå dit och vara så artig det går mot utredarna som sitter där.

3. Rättegång

Efter åtal är väckt kommer du bli kallad till rättegång. I detta läge bör även du som misstänkt – med hjälp av din advokat – meddela tingsrätten vilken bevisning som du vill ha med i rättegången som talar till din fördel.

Tingsrätten kommer sedan kalla de vittnen som du och åklagaren åberopat till en rättegång.

Det är inte helt ovanligt att det tar sex till åtta månader från att åklagaren har stämt till datumet för rättegången.

Normalt följer rättegången alltid ett bestämt mönster.

a. Ordföranden tar närvaro och kontrollerar att alla har kommit
b. Åklagaren läser upp stämningsansökan
c. Försvarsadvokaten berättar hur den misstänkte ställer sig till anklagelserna
d. Åklagaren håller sakframställan, det innebär att åklagaren redogör för vad åklagaren anser har hänt och presenterar skriftlig bevisning
e. Den som har utsatts för brottet målsäganden får berätta vad som hänt
f. Den som är misstänkt för brottet får berätta vad som hänt
g. Vittnen förhörs i tur och ordning
h. Den misstänktes personalia föredras, det innebär genomgång av belastningsregesterutdrag och högläsning av frivårdens yttrande om ett sådant finns.
i. Åklagaren håller slutplädering
j. Försvarsadvokaten håller sin slutplädering

4. Efter rättegången

Efter rättegången kommer domen. Om det är ett ungdomsmål eller ett enkelt mål kan det ske direkt. Normalt sett tar det en vecka eller två veckor tills domen kommer. Det går då bra att ringa till domstolen och fråga hur det gick eller att få domen på posten en vecka efter.

Den som blir misstänkt för brott kan bli även bli anhållen eller häktad. Det betyder att man är inlåst. Ofta innebär detta stora påfrestningar för den som blir inlåst men även den misstänktes familj och närmaste anhöriga drabbas. Vi på Advokatfirman Två Lejon förstår detta och försöker alltid – så långt det möjligt – att underlätta för klienternas familjer och anhöriga. 

I texten får du som anhörig till en frihetsberövad person information.

Hur länge kommer min anhöriga vara anhållen eller häktad? 

Ett frihetsberövande av en misstänkt börjar med en åklagare bestämmer att polisen skall anhålla den som är misstänkt. 

Efter tre dagar måste åklagaren släppa den misstänkte eller begära att en domstol – tingsrätten – skall bestämma att den misstänkta skall vara häktad.

Tingsrätten bestämmer om häktning eller frisläppande efter ett möte som kallas för häktesförhandling. 

På häktesförhandlingen måste åklagaren berätta om vilka bevis som finns mot den misstänkta och varför åklagaren tycker att den som är misstänkt skall vara häktad. 

Efter förhandling bestämmer en domare vid tingsrätten om den som är misstänkt skall släppas fri eller bli häktad. I över 90 % av fallen blir den misstänkte häktad.

Normalt varar häktningen i en eller två månader. Men om det rör sig om komplicerade utredningar kan häktestiden vara mycket lång. 

Viktor Carlberg och David Hall har kritiserat användandet av långa häktestider i en debattartikel som du kan läsa här.

Hur får jag kontakt jag med min anhörige som är anhållen eller häktad? 

Under de dagar som den misstänkte är anhållen är det svårt att kommunicera med honom eller henne. 

Om man vet vid vilken polisstation som den anhörige är anhållen någonstans kan man åka till den polisstationen och be att få lämna in brev. Åklagaren skall dock i regel granska alla brev som skall skickas till en anhållen. Det gör att det kan ta några dagar att få fram ett brev till en anhållen person. Vissa polisstationer tillåter att man lämnar in snus eller cigaretter i obrutna förpackningar.

En anhållen person brukar inte få ringa till sina anhöriga.

När tingsrätten beslutar om att häkta någon bestämmer tingsrätten i regel också att den misstänkte skall ha restriktioner.

Restriktioner innebär normalt att den som är häktad inte får ringa och att åklagaren läser den misstänktes brev.

Den misstänkte har dock alltid rätt att ta emot och skicka brev. Adresser till häkten om du vill skicka post till din anhöriga kan du läsa på kriminalvårdens hemsida

Man kan även vara häktad utan restriktioner.

Det är klokt att alltid utgå från att polis, åklagare eller häktespersonal kommer att läsa de brev som skickas. Skriv aldrig något som är känsligt eller något som du inte vill att myndigheterna skall få reda på. 

Den som är häktad kan få tillstånd att ringa bevakade telefonsamtal.

Ibland kan det gå snabbare att få igenom bilder än brev genom granskningen. Så om du vill skicka in bilder på barn eller andra anhöriga kan det vara bra att göra det i ett särskilt brev. 

Hur kan jag hjälpa min anhörige som är anhållen eller häktad?

Det är ofta väldigt långtråkigt att vara anhållen eller häktad. Den som är det brukar uppskatta att få brev och bilder. Ofta får den häktade ta emot böcker och tidningar vilket kan få tiden att gå lite snabbare. Om du skickar in pengar brukar den som är häktad kunna köpa tobak, godis eller tidningar i en kioskvagn som kommer en gång i veckan.

Om du har utsatts för brott har du ofta rätt till ett målsägandebiträde. Det gäller särskilt om du har utsatts för våld, hot eller ett sexuellt övergrepp.

 Kostnaden för målsägandebiträde ersätts av staten.

Ett målsägandebiträde kan vara med som stöd och biträde under polisförhör. Ett målsägandebiträde hjälper även till med utforma din skadeståndstalan så att du får den ersättningen som du har rätt till.

Det kan kännas bra att veta att en advokat som anlitas som målsägandebiträde har alltid tystnadsplikt om det som du berättar. 

Ekobrott är ett samlingsbegrepp för flera olika brottstyper. Aktiemarknadsbrott, bokföringsbrott och skattebrott är exempel på sådan brottslighet.

I det närmaste uteslutande utreds misstänkta fall av Ekobrottsmyndigheten med hjälp av expertis i form av revisorer, ekonomer och poliser. Detta ställer synnerligen höga krav på försvarets kunskap inom näringsverksamhet samt förmågan att kunna analysera och pedagogiskt förklara komplicerade transaktionsmönster. Brister det härvid riskerar klienten att lida stora rättsförluster.

Advokatfirman Två Lejon har under längre tid arbetat med ekobrott. Vi har särskild kunskap inom såväl skatterätt som associationsrätt. Vi vet hur Ekobrottsmyndigheten agerar och vad försvaret ska prioritera.

Bedrägeri regleras i 9 kapitlet Brottsbalken och lyder:

1 § Den som medelst vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde eller någon i vars ställe denne är, dömes för bedrägeri till fängelse i högst två år.

För bedrägeri döms också den som genom att lämna oriktig eller ofullständig uppgift, genom att ändra i program eller upptagning eller på annat sätt olovligen påverkar resultatet av en automatisk informationsbehandling eller någon annan liknande automatisk process, så att det innebär vinning för gärningsmannen och skada för någon annan. Lag (1986:123).

Bedrägeri och närliggande brott såsom trolöshet mot huvudman, olovligt förfogande och så kallade ekobrott ställer ofta höga krav på försvaret ifråga om förståelse för ekonomi/ bokföring och företagande. Vidare krävs inte sällan erfarenhet av metodik och förmåga att sammanställa svårtillgängligt material.

Advokatfirman Två Lejon har stor kunskap inom bokföring, skatt, IT och företagande i allmänhet. Vi har på byrån arbetat med aktuell brottslighet under längre tid och har också tillgång till särskild extern kompetens gällande t ex komplexa skattefrågor och aktiemarknadsfrågor.

Advokatfirman Två Lejon biträder företag vid internutredningar.

I många fall kan det vara känsligt att offentliggöra säkerhetsbrister inom en organisation. Det kan också vara svårt att avgöra i vilka fall en polisanmälan bör göras och vilka konsekvenser en sådan anmälan kan få.

Advokatfirman Två Lejon har lång och gedigen erfarenhet av förundersökning och utredning av brott inom och mot företag samt offentlig verksamhet.

Vi vet vad som skall beaktas och vilka åtgärder som bör vidtas.

Vi arbetar självständigt eller tillsammans med befintlig säkerhetspersonal.

Vi levererar alltid ett komplett underlag till företagets ansvariga, en dokumentation och analys för bedömningen om ärendets fortsatta riktning.

Advokatfirman Två Lejon har stor erfarenhet av arbete med komplicerade bolagsstrukturer och skattefrågor. Inte sällan hör detta ihop.

Vi är av den uppfattningen att man ska syssla med det man är bäst på. Som företagare eller privatperson är skatt och bolag områden där man ofta tvingas lita till andras kunskap. Ansvaret för brister är enligt lagstiftningen ditt, oavsett dina egna kunskaper.

Genom att diskutera fram en helhetslösning med dig ser vi till att du förstår vad vi gör, att vi har ansvar för de råd vi ger och att du får full kontroll över din verksamhet. Skillnaden är att du får tid till det du är bäst på genom att låta oss göra det vi är bäst på.

Ring oss för ett första möte så berättar vi mer om vad vi kan bidra med.

Södertälje hitta hit

Järnagatan 16
151 73 Södertälje

Journummer: 08-663 88 55

Tel: 08-663 88 55
E-post: info@2lejon.se
Fax: 08-663 88 30

Org nr: 969773 – 3328
Bg: 591- 6960
Bg klientmedel: 591- 7810

Stockholm hitta hit

Karlavägen 55
114 49 Stockholm

Journummer: 08-663 88 55

Tel: 08-663 88 55
E-post: info@2lejon.se
Fax: 08-663 88 30

Org nr: 969773 – 3328
Bg: 591- 6960
Bg klientmedel: 591- 7810

Visby hitta hit

Adelsgatan 5
621 57 Visby

Journummer: 08-663 88 55

Tel: 08-663 88 55
E-post: info@2lejon.se
Fax: 08-663 88 30

Org nr: 969773 – 3328
Bg: 591- 6960
Bg klientmedel: 591- 7810