Polisförhör

Kallad till polisförhör

Om du till exempel har fått ett brev eller ett sms med kallelse till förhör kan du kontakta den polis som skickat kallelsen och berätta att du vill ha en advokat med dig på förhöret. Polisen kommer då att fråga dig om du önskar någon särskild försvarare eller om du godtar den rätten förordnar. Om du vill ha någon av advokaterna på Advokatfirman Två Lejon så säger du det till polisen, exempelvis ”jag vill ha advokat David Hall på Advokatfirman Två Lejon”. 

De uppgifter som en misstänkt lämnar vid förhör kan få stor betydelse för den fortsatta handläggningen av ärendet. De svar som en misstänkt lämnar kontrolleras i regel av polisen i den mån det går. Vad den misstänkte berättar i förhör har därför betydelse för vilka utredningsåtgärder som polisen vidtar. Uppgifterna kan i slutändan få avgörande betydelse för om åtal väcks eller om förundersökningen läggs ned. Vad en misstänkt säger i polisförhör kan även få betydelse i samband med en eventuell rättegång. Det är därför mycket viktigt att en misstänkt har en försvarare med sig vid samtliga förhör som hålls med polis. Vi rekommenderar att du aldrig medverkar på polisförhör utan ett juridiskt biträde. Har du blivit kallad till förhör är du varmt välkommen att kontakta oss på Advokatfirman Två Lejon för råd och konsultation. 

Om man är frihetsberövad ska det förordnas en offentlig försvarare. I praktiken brukar det gå till så att polisen griper en person och tar med honom eller henne till polisstationen. Ofta anhålls personen. Personen blir förhörd en första gång i vad som kallas 24:8-förhör. I det förhöret underrättas den misstänkte om sina rättigheter och vad han eller hon är misstänkt för. Personen tillfrågas sedan om han eller hon vill ha en advokat och i så fall vilken. När man är frihetsberövad har man inte tillgång till telefon eller dator. Det går alltså inte att då söka efter en advokat, namnet behöver man kunna sedan tidigare. Lägg därför namnet Advokatfirman Två Lejon på minnet så att du vet vem du ska begära om du skulle bli frihetsberövad. 

Vi på Advokatfirman Två Lejon ser i möjligaste mån alltid till att prata med våra klienter i god tid innan ett polisförhör. Det gäller både när klienten är frihetsberövad och när klienten inte är det. Får oss är det av största vikt att du som klient känner dig förberedd inför förhöret. Du ska känna dig trygg med att du vet hur ett polisförhör går till, att du förstår precis vad du är misstänkt för, vad som kan vara särskilt viktigt under förhöret och vilka rättigheter du som misstänkt har. 

Rättigheterna är följande: 

Efter att den misstänkte har fått sina rättigheter upplästa för sig så får man reda på vad man är misstänkt för. Det kallas att man blir delgiven misstanke. Efter det får man ofta frågan om man erkänner eller förnekar brott, det vill säga om man går med på att man har gjort det som påstås eller om man inte går med på det. Det är viktigt att veta att det är skillnad på att erkänna gärningen och att erkänna brottet. Det kan till exempel vara så att du i och för sig går med på att du gjort det som påstås men att det är din uppfattning att du gjort det i självförsvar eller nödvärn som är den juridiska termen. Förbered dig väl inför ett förhör. Begär en advokat som kan förklara misstanken för dig och ge dig råd utifrån din inställning till det som påstås. 

Därefter ställer polisen sina frågor och i slutet av förhöret har advokaten möjlighet att ställa sina eventuella frågor. Förhöret brukar avslutas med att polisen läser upp det som hon eller han har antecknat för att kontrollera att det som skrivits stämmer. Det är lätt att tro att man som misstänkt för brott måste godkänna polisens anteckningar men någon sådan skyldighet finns inte. 

I slutet av förhöret ställs vissa formaliafrågor som inte har med själva misstanken att göra. Det handlar bland annat om inkomst, förmögenhet, skulder och familjesituation. Det är dock viktigt att känna till att även dessa svar antecknas och kan bli av betydelse vid utredningen av brottet. Vidare kan frågan om strafföreläggande ställas, alltså att polisen frågar om den misstänkte godtar ett strafföreläggande. Ett strafföreläggande är ett sätt för en åklagare att fatta beslut om att utfärda böter eller villkorlig dom och böter. Ett strafföreläggande ersätter en huvudförhandling men även ett strafföreläggande hamnar i belastningsregistret. Om den som är misstänkt förnekar brott är det vanligaste att man inte godtar strafföreläggande.

Ytterligare en sak som kan uppkomma under ett polisförhör är att det ställs frågor om ersättningsanspråk, alltså att den som har blivit utsatt för brottet begär skadestånd och polisen undrar hur den misstänkte ställer sig till ett sådant krav. 

Under ett polisförhör är det den som är misstänkt för brott som, om hon eller han vill, ska svara på polisens frågor. Advokaten kan alltså inte svara i den misstänktes ställe. Advokaten kan däremot hjälpa till att reda ut oklarheter, ställa frågor till polisen för att få fram information, förklara juridiska frågor och på andra sätt ge råd och stöd till den misstänkte. Som framgått ovan kan det under ett förhör uppkomma flera olika saker som den misstänkte kan behöva diskutera med sin advokat eller få förklarat för sig för att kunna ta ställning till. Att vara misstänkt för brott är att befinna sig i en utsatt situation och då vill du inte vara ensam. Begär att få en advokat och begär det så tidigt som möjligt. Välkommen att kontakta oss på Advokatfirman Två Lejon.