Vilka vi är

Här finner du information om juristerna på Två Lejon

Advokatfirman Två Lejon är en modern advokatbyrå med spetskompetens inom brottmål. Vi åtar oss uppdrag i hela Sverige.

Porträttbild på försvarsadvokat David Hall i Stockholm

David Hall

Advokat och delägare

Advokat David Hall är specialiserad på brottmål inkluderat mål rörande ekonomisk brottslighet. 

David Hall var med och grundade Advokatbyrån Två Lejon år 2014. 

Dessförinnan arbetade David Hall 14 år på Advokatfirman Thomas Martinson. 

David Hall har haft flera stora och medialt uppmärksammade mål bland annat innefattade fall som handlat om mord, brott mot folkrätten, grova narkotikabrott och våldtäkter, men även komplicerade ekonomiska brott. 

Kontakta David:

Tel: 070-45 45 800
E-post: hall@2lejon.se

Advokatsamfundet

Porträttbild på försvarsadvokat Solveig Sörlien på Stockholms gator

Solveig Sörlien

Advokat och delägare

Advokat Solveig Sörlien är specialiserad på brottmål och arbetar huvudsakligen som försvarsadvokat, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. 

Solveig Sörlien åtar sig även offentliga och privata uppdrag som medlare i familjemål.

Efter tingsmeriteringen 1995 arbetade hon som åklagare, de senare åren som specialist på grova våldsbrott i stockholmsregionen, för att sedan 2010 övergå till advokatverksamhet.

Vid sidan av uppdragen anlitas hon som föreläsare av olika utbildningsaktörer. Hon har även utsetts till expert i utredningen om ett förstärkt straffrättsligt skydd för vissa samhällsnyttiga funktioner och några andra straffrättsliga frågor (Ju 2020:12).

Kontakta Solveig:

Tel: 070-214 52 42
E-post: solveig@2lejon.se

Advokatsamfundet

Försvarsadvokat Olov Mattsson Dismats porträttbild

Olov Mattsson Dismats

Advokat och delägare

Advokat Olov Mattsson Dismats är specialiserad på brottmål och arbetar huvudsakligen som försvarsadvokat, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. 

Olov Mattsson Dismats studerade juridik vid Uppsala universitet och tog examen 2011. Han gjorde därefter notarietjänstgöring vid Södertörns tingsrätt. Efter tingsmeriteringen 2013 arbetade Olov Mattsson Dismats 7 år på Advokatfirman Thomas Martinson. 

Olov Mattsson Dismats blev delägare i Advokatfirman Två Lejon 2021.

Olov Mattsson Dismats har företrätt klienter i flera stora mål som bland annat handlat om mord, grova bedrägerier, grova narkotikabrott och rån.

Kontakta Olov:

Tel: 073- 639 54 85
E-post: mattsson@2lejon.se

Advokatsamfundet

Porträttbild på försvarsadvokat Bijan Yousefi

Bijan Yousefi

Advokat

Advokat Bijan Yousefi arbetar som försvarsadvokat, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och som offentligt biträde i ärenden om tvångsvård (LVU, LVM och LPT) och asyl. Han åtar sig även uppdrag angående godmanskap och förvaltarskap samt som ombud i familjerättsliga mål, särskilt vårdnadstvister. 

Bijan Yousefi studerade juridik vid Uppsala universitet. Utöver juridikstudierna har han även en politices kandidatexamen och erfarenhet av arbete i domstol. Han tog juristexamen i januari 2019 och anställdes omedelbart därefter på Advokatfirman Två Lejon.

Kontakta Bijan:

Tel: 070-290 73 34
E-post: yousefi@2lejon.se

Advokatsamfundet

Porträttbild på försvarsadvokat Alice Cullberg

Alice Cullberg

Advokat

Advokat Alice Cullberg arbetar inom byråns samtliga rättsområden. Hon har stor erfarenhet av domstolsprocesser efter sin tid som tingsnotarie och skrev sin examensuppsats i migrationsrätt.  

Alice Cullberg studerade juridik vid Lunds universitet och tog examen 2017. Hon har även en master i internationella mänskliga rättigheter från Lunds universitet och Raoul Wallenberg-institutet. Hon blev tingsmeriterad vid Gotlands tingsrätt 2020 och anställdes därefter på Advokatfirman Två Lejon.

Kontakta Alice:

Tel: 070 266 01 35
E-post: alice@2lejon.se

Advokatsamfundet

Biträdande Jurist Amanda Vestermark på advokatbyrån 2Lejon

Amanda Vestermark

Biträdande jurist

Biträdande jurist Amanda Vestermark arbetar inom byråns samtliga rättsområden. Hon studerade juridik vid Uppsala universitet där hon tog sin examen 2023 och anställdes därefter på Advokatfirman Två Lejon. Hon fördjupade sig inom aktiebolagsrätt samt straff- och processrätt och har även studerat en termin i London.

Amanda skrev sitt examensarbete i straffrätt och har tidigare erfarenhet från arbete på advokatbyrå och i domstol.

Kontakta Amanda:

Tel: 073 022 66 53
E-post: amanda@2lejon.se

Advokatsamfundet