Utsatt för brott

Utsatt för brott?

Om du blivit utsatt för brott så finns vi där under hela rättsprocessen.
Vi är specialiserade på brottmål och stöttar dig hela vägen.
På denna sida hittar du information om du har blivit utsatt för ett brott.
Har du några funderingar eller behöver en advokat finner du våra kontaktuppgifter via länken nedan.

Har du eller någon annan blivit utsatt för brott?

Advokatfirman Två Lejon är specialiserad på brottmål och hjälper dig som har blivit utsatt för brott. Vi ser till att dina rättigheter tillvaratas och stöttar dig under hela rättsprocessen. Vi medverkar vid polisförhör, hjälper till med att begära skadestånd och företräder dig i samband med rättegången. Eftersom byråns medarbetare ofta uppträder som offentliga försvarare har vi även stor insikt i hur motparten kan tänkas resonera och kan därför komma med värdefulla råd. 

Målsägandebiträde 

Den som har blivit utsatt för ett brott kallas för målsägande. Det är med andra ord samma sak som brottsoffer. Om du har blivit utsatt för brott kan du ha rätt att få ett målsägandebiträde. Det är en advokat eller jurist vars uppgift är att företräda dig och tillvarata dina intressen under rättsprocessen. Du har rätt att själv lämna förslag på vem du önskar ha som ditt målsägandebiträde.  Om du inte själv väljer vilken advokat eller jurist du vill ha som målsägandebiträde kan domstolen utse en person åt dig. Risken är då att tingsrätten utser någon som inte är specialiserad på brottmål eller som saknar erfarenhet av att arbeta som målsägandebiträde. För att få ett målsägandebiträde med rätt kompetens, som du litar på och som du känner dig bekväm med är det därför viktigt att du meddelar polisen eller domstolen vem du vill ha som målsägandebiträde. Du kan då säga att du vill ha ett målsägandebiträde från Advokatfirman Två Lejon. Om du önskar en specifik advokat eller jurist säger du namnet på honom eller henne. Det är också bra om du själv kontaktar oss så fort som möjligt efter att du blivit utsatt för ett brott. Om du redan har ett målsägande som du är missnöjd med kan du begära byte hos domstolen. Det är domstolen som beslutar om du får byta eller inte.

Vad gör ett målsägandebiträde?

Målsägandebiträdet har till uppgift att ta tillvara brottsoffrets intressen. Vi bistår med juridisk rådgivning, följer med dig på polisförhör, hjälper till i kontakterna med polis och åklagare samt hjälper dig att kräva skadestånd. Vi ger dig det stöd du behöver under hela rättsprocessen, exempelvis under förundersökningen (polisutredningen) och under rättegången i domstolen.

Med ett personligt bemötande och tydliga genomgångar hjälper vi dig som utsatts för brott genom en process som många gånger kan kännas obehaglig och skrämmande. Våra klienter har stor nytta av de genomgångar vi har inför en rättegång. Då går vi igenom hela processen, förklarar vad som kommer hända under rättegången och vad som kan vara viktigt att tänka på. Vi hjälper också till att begära skadestånd. Vi kan även hjälpa till att begära skydd mot den misstänkte om du är i behov av det. Om du har svårt att möta den tilltalade under rättegången – du kanske känner att du inte kan berätta fritt om händelsen i hans eller hennes närvaro – kan vi dessutom hjälpa dig med att begära medhörning under rättegången. Det innebär att rätten kan bestämma att den tilltalade ska följa förhöret med dig från ett annat rum. 

Vi på Advokatfirman Två Lejon förstår behovet av upprättelse och inser värdet av en fällande dom för en målsägande. Därför gör vi alltid vårt yttersta för att representera våra brottsutsatta klienter för att åstadkomma bästa möjliga utfall. Om du har rätt till ett målsägandebiträde är den här juridiska hjälpen kostnadsfri för dig. Kontakta oss så hjälper vi dig att se om du har rätt till ett målsägandebiträde.

Särskild företrädare för barn

Om någon som är under 18 år har blivit utsatt för brott som kan föranleda fängelse kan en särskild företrädare för barnet utses om en vårdnadshavare kan misstänkas för brottet eller om det kan befaras att en vårdnadshavare på grund av sitt förhållande till den som kan misstänkas för brottet inte kommer att ta till vara barnets rätt.

Den särskilda företrädaren ska bland annat tillvarata barnets rätt under förundersökningen och i efterföljande rättegång. Det är tingsrätten som utser en särskild företrädare.

Advokatfirman Två Lejons medarbetare har de särskilda kvalifikationer som krävs för att kunna företräda barn i rättsprocesser och vi utses regelbundet till särskild företrädare för barn.