Verksamhetsområden

Några av de områden Två Lejon verkar inom

Vi är försvarsadvokater med spetskompetens inom brottmål. Vi arbetar även med socialrätt och tvångsvård, asyl- och migrationsrätt, arbetsrätt, familjerätt samt privata uppdrag. Följ länken nedan för specifik information inom varje område.

Böcker på hylla hos advokatbyrå Två Lejon

Socialrätt och tvångsvård

Är du eller något av dina barn föremål för tvångsvård enligt LVU, LVM, LPT eller LRV har du rätt till ett offentligt biträde. Finns ett det ett pågående eller kommande ärende, kontakta oss idag för rådgivning eller eventuella frågor.

Bild på lejon interiör hos advokatbyrå två lejon

Asyl- och migrationsrätt

Advokatfirma Två Lejon har stor erfarenhet av att företräda personer i asylmål och andra migrationsärenden. Ett migrationsärende är ofta väldigt betydelsefullt och därför är det viktigt att vända sig till en erfaren advokat eller jurist. Vi sköter kontakterna med migrationsverket, biträder vid utredningar, skriver inlagor och argumenterar för din sak samt hjälper till med överklagan. Med personliga möten ser vi till att klienten får stöd under hela processen. Kontakta oss rådgivning eller eventuella frågor. Du hittar även mer information via knappen nedan.

Försvarsadvokat närbild svart väska som är placerad på en stol

Arbetsrätt

Arbetsrätten finns som ett skydd åt arbetstagaren gentemot arbetsgivaren. Dock finns också lagar som innehåller skyldigheter gentemot arbetstagaren samt ger arbetsgivaren rättigheter. Arbetsrätten aktualiseras oftast om det har uppstått något problem på jobbet, då kan det uppkomma en tvist.

försvarsadvokat stockholm bild inne på kontoret på stolar och röd matta

Familjerätt

Någon gång i livet behöver de flesta hjälp med en familjerättslig fråga. Det kan gälla frågor som vem som får bo kvar i en bostad tills bodelningen kommer till stånd. Det kan handla om vem som ska ha vårdnaden om barnen, alltså vem som besitter det juridiska ansvaret över barnen. Dessa frågor kan många gånger vara känsliga och därför är det då viktigt att vända sig till en advokat eller jurist du känner förtroende för och som har erfarenhet av att lösa en familjerättslig tvist. 

Interiör med tavlor och fåtölj hos Två Lejon

Privata uppdrag

Vid mindre allvarliga brott som inte föranleder någon annan påföljd än böter beviljas i regel inte en offentlig försvarare. Om du inte blir beviljad en offentlig försvarare kan du alltid anlita en av våra advokater som privat försvarare. Det går också bra att boka tid för rådgivning. Vid en frikännande dom finns möjlighet att begära ersättning för kostnaderna för försvaret.

Vill du att vi ringer dig?