Familjerätt

Information om familjerätt

Någon gång i livet behöver de flesta hjälp med en familjerättslig fråga. Det kan gälla frågor som vem som får bo kvar i en bostad tills en eventuell bodelningen kommer till stånd. Det kan också handla om vem som ska ha vårdnaden om barnen, alltså vem som besitter det juridiska ansvaret över barnen. Dessa frågor är ofta väldigt känsliga och därför är det då viktigt att vända sig till en advokat eller jurist du känner förtroende för och som har erfarenhet av att lösa en familjerättslig tvist. 

Familjerätt

De flesta behöver någon gång i livet hjälp med en familjerättslig fråga. Det kan exempelvis gälla frågan om vem som får bo kvar i bostaden tills bodelning kommer till stånd. Det kan också handla om vem som ska ha vårdnaden om barnen, det vill säga vem som har det juridiska ansvaret och kan fatta beslut gällande barnen, var barnen ska bo eller barnens rätt till umgänge med en av föräldrarna. Frågor som rör familjen kan vara känsliga och ofta väldigt betydelsefulla för de som berörs. Det är därför viktigt att vända sig till en advokat eller jurist du känner förtroende för och som har erfarenhet av att lösa en familjerättslig tvist. 

Vi hjälper dig i mål om vårdnad och boende samt umgänge med barn, verkställighetsfrågor, kvarsittanderätt samt är god man i familjemål. Vi sköter kontakterna med motparten eller dennes eventuella biträde och företräder dig inför rätta om saken hamnar i domstol. 

Vi har stor erfarenhet av familjemål där konflikter, samarbetssvårigheter, hotbilder, våld, tvister med socialtjänsten och andra komplicerade förhållanden påverkar ärendet. En vårdnadstvist, umgängestvist eller ett vårdnadsmål är ingen bra lösning, utan det bästa för barnet är om föräldrarna kan komma överens. Men om detta inte går av någon anledning hjälper vi dig att uppnå en så snabb lösning som möjligt av vårdnads- eller umgängestvisten med den andra föräldern. 

Vi åtar oss även uppdrag som medlare förordnad av domstol i vårdnads-, boende- och umgängesmål samt uppdrag direkt från parterna i familjerättsliga frågor. Parter som inte vill gå till domstol utan använda sig av medling för att försöka hitta en samförståndslösning kan kontakta oss direkt. Ni bokar då medlingen tillsammans.

Kostnader i familjemål

I familjetvister, särskilt i vårdnadsmål, kan du beviljas rättshjälp eller använda dig av hemförsäkringens rättsskyddsdel, vilket innebär att du inte behöver stå hela kostnaden för ditt ombud. Vi hjälper dig att ansöka om rättshjälp eller rättsskydd. Du kan även anlita oss som privat ombud.