Misstänkt för brott

Misstänkt för brott

Om du är misstänkt för brott, vilka rättigheter har du och vad kan vi hjälpa dig med?
Här hittar du all information du behöver men kvarstår några frågor, tveka inte att kontakta oss.

Är du misstänkt för brott?

Advokatfirman Två Lejon är specialiserad på brottmål och hjälper dig som är misstänkt för brott. Vi biträder dig vid polisförhör och tillvaratar dina rättigheter under hela rättsprocessen. Så snart du får veta att du är misstänkt för brott är det viktigt att du anlitar oss, för att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt. Även om du inte formellt blivit delgiven någon misstanke om brott – du kanske har fått en kallelse till polisförhör eller bara tror att du är misstänkt för brott – så kan du kontakta oss. Vi kan då förbereda dig inför polisförhör, medverka vid polisförhör, företräda dig vid häktningsförhandlingar, vidta egna utredningsåtgärder, förbereda dig inför rättegång, hjälpa dig med överklagande med mera.

Rätt till advokat?

Om du är misstänkt för brott har du nästan alltid rätt till en försvarsadvokat. Den som är misstänkt för brott som kan ge fängelse har i regel rätt till en offentlig försvarare. Även om det är fråga om mindre allvarliga brott kan du ha rätt till en offentlig försvarare. Man har dessutom alltid rätt att själv anlita en privat försvarsadvokat om domstolen inte utser en offentlig försvarare.

En offentlig försvarare är en advokat som bekostas av staten. Om förundersökningen läggs ned, om du blir frikänd eller har begränsade ekonomiska resurser behöver du inte betala tillbaka någonting. Om man däremot döms kan man bli skyldig att återbetala hela eller en viss del av kostnaden till staten. En privat försvarare får man som utgångspunkt bekosta själv. Hör av dig till oss på Advokatfirman Två Lejon om du har frågor om att anlita en privat försvarare så berättar vi mer. 

Så här gör du för att begära en försvarsadvokat

Om du är misstänkt för brott bör du alltid begära en advokat. Om du vill ha en särskild advokat måste du säga det till polisen eller tingsrätten. Du kan då antingen säga att du vill ha en viss person, till exempel Olov Mattsson Dismats på Advokatfirman Två Lejon eller att du önskar någon advokat på Advokatfirman Två Lejon. Om du inte själv begär någon advokat kan tingsrätten välja en advokat åt dig. Du riskerar då att tingsrätten utser någon som inte är specialiserad på brottmål och som saknar erfarenhet av att arbeta som offentlig försvarare. Det är därför viktigt att du utnyttjar din rätt att välja advokat.

Så här gör du för att byta advokat

Om du har en offentlig försvarare som du är missnöjd med kan du begära byte hos domstolen. Det är dock domstolen som avgör om du får byta eller inte. Det är därför viktigt att du förklarar varför du vill byta. Det är också bra om du på förhand kontaktar den advokat som du vill byta till. Om du vill anlita en advokat på Två Lejon är du välkommen att kontakta oss.

försvarsadvokat stockholm bild inne på kontoret på stolar och röd matta

Polisförhör

De uppgifter som en misstänkt lämnar vid förhör kan få stor betydelse för den fortsatta handläggningen av ärendet. De svar som en misstänkt lämnar kontrolleras i regel av polisen i den mån det går. Vad den misstänkte berättar i förhör har därför betydelse för vilka utredningsåtgärder som polisen vidtar. Vi rekommenderar att du aldrig medverkar på polisförhör utan ett juridiskt biträde. Har du blivit kallad till förhör är du varmt välkommen att kontakta oss på Advokatfirman Två Lejon för råd och konsultation. 

Försvarsadvokat närbild svart väska som är placerad på en stol

Gripen/anhållen/häktad

Om polisen misstänker att någon har begått brott får polisen gripa den personen. Så fort det går ska den som är gripen förhöras. Vid förhöret ska polisen delge den som är gripen en brottsmisstanke. Den som är anhållen har rätt till en advokat. Om åklagaren tycker att någon som är anhållen ska vara inlåst under längre tid kan åklagaren begära att den personen ska häktas. Vi på Advokatfirman Två Lejon har mycket stor erfarenhet av att företräda frihetsberövade personer. Vi känner till rutinerna på arrester och häkten och vet vilka rättigheter du som frihetsberövad har. Läs mer här!

jurister i stockholm shackbräde

Rättsprocessen

Vi är specialister på brottmål och har en mycket stor erfarenhet av att uppträda som försvarare eller målsägandebiträde under rättegångar. Vi har varit företrädare i mål rörande allt från mord och grova narkotikabrott till komplicerad ekonomisk brottslighet. Vi har vidare mycket stor erfarenhet av att företräda unga personer som antingen blivit misstänkta eller utsatta för brott. Läs mer om de olika delarna i rättsprocessen med mera här!

Interiör från kontoret hos Två Lejon

Vilket straff kan jag få?

En av de vanligaste frågorna man får som advokat är vilket straff den som är misstänkt riskerar att få. Det finns påföljder av flera olika slag som den som döms för brott kan dömas till. Dessa påföljder kan sedan kombineras på olika sätt. Påföljdssystemet är i vissa delar komplicerat och kan för en ovan person vara svårt att helt greppa. Läs mer här!

Bild på lejon interiör hos advokatbyrå två lejon

Vad får polisen göra?

Med kroppsvisitation avses en undersökning av kläder och annat som någon bär på sig. Även undersökning av väskor, paket eller andra föremål som någon har med sig inbegrips. Polisen får som huvudregel genomföra en kroppsvisitation på den som skäligen kan misstänkas för brott som kan ge fängelse, om syftet är att exempelvis leta efter föremål som kan tas i beslag. Det kan till exempel handla om narkotika, stöldgods eller liknande. Läs mer här!