Socialrätt och tvångsvård

Information om socialrätt och tvångsvård

Advokatfirman Två Lejon har långvarig erfarenhet av att arbeta med social- och förvaltningsrättsliga ärenden. Är du eller något av dina barn föremål för tvångsvård enligt LVU, LVM, LPT eller LRV har du rätt till ett offentligt biträde. Kontakta oss för rådgivning eller eventuella frågor om ett pågående eller kommande ärende. 

Du får fritt välja vem du vill ha som offentligt biträde. Välj en av oss så hjälper vi till med processerna, går igenom utredningar samt för din talan i domstol.

LVU – Lagen om vård av unga är den lag som reglerar tvångsomhändertagande och tvångsvård av barn och unga människor under 18 år och i vissa fall av unga under 20 år om dessa av någon anledning far illa i hemmet eller om de visar upp ett destruktivt beteende.

LVM – Lagen om vård av missbrukare är den lag som reglerar tvångsomhändertagande och tvångsvård av individer som har ett gravt missbruk och som riskerar att fara illa.

LPT – Lagen om psykiatrisk tvångsvård är den lag som reglerar att en person som har en allvarlig psykisk störning kan tvingas att bli vårdad mot sin vilja. Syftet med lagen och tvångsvården är att individen ska bli frisk och att individen senare ska ta emot frivillig vård. 

LRV – Lagen om rättspsykiatrisk vård är den lag som reglerar att en person kan ges psykiatrisk tvångsvård under frihetsberövande. Denna lag förutsätter att personen som har begått ett brott lider av en allvarlig psykisk störning och att denne därför inte kan dömas till fängelse.