Frågor och svar

Vanliga frågor om försvarsadvokater

Vad gör en försvarsadvokat?

En försvarsadvokat företräder personer som är misstänkta för brott. Det inbegriper ett stort antal uppgifter men ett kortare urval är följande.
 
Under förundersökningen medverkar den offentlige försvararen på polisförhör tillsammans med sin klient. Försvararen granskar även förundersökningsmaterialet och kan komma med förslag på utredningsåtgärder som polisen ska utföra eller så kan han eller hon vidta egna utredningsåtgärder. Försvarsadvokaten medverkar sedan vid huvudförhandlingen genom att företräda sin klient och föra dennes talan.

Varför ska jag använda mig av försvarsadvokaterna på Två Lejon?

Medarbetarna på Advokatfirman Två Lejon besitter gemensamt en gedigen erfarenhet av att företräda brottsmisstänkta personer. Vi värdesätter lojalitet, engagemang och kompetens. Oavsett om det är fråga om en lindrig brottsmisstanke med ett straffvärde på bötesnivå eller ett påstående om ett allvarligt brott som kan föranleda fängelse på livstid gör vi alltid vårt yttersta för att tillvarata och skydda klientens intressen. Med en försvarsadvokat från Advokatfirman Två Lejon bredvid dig kan du känna dig säker på att ingenting lämnas åt slumpen.

Kan mina vänner följa med på rättegången?

Som huvudregel är rättegångar i Sverige offentliga vilket betyder att vem som helst är välkommen att sitta med i salen och följa rättegången. I vissa fall kan hela eller delar av en rättegång dock hållas bakom stängda dörrar, till exempel om det är fråga om ett mål rörande sexualbrott eller om det är väldigt unga personer inblandade.

Får man ringa när man är häktad?

Om man är häktad med restriktioner får man som utgångspunkt bara ringa till sin advokat. Den häktade kan dock ansöka om tillstånd att få ringa till andra personer, till exempel familjemedlemmar. Det är åklagaren som bestämmer om ett sådant tillstånd ska ges. Ibland kan tillstånd ges under förutsättning att en polis eller en kriminalvårdare övervakar samtalet.

Kan man skicka brev till den som är häktad?

Ja, det går bra. Om personen är häktad med restriktioner kommer åklagaren att läsa brevet innan den häktade får det. Adresser hittas enklast på Kriminalvårdens hemsida.

Kan man lämna in pengar till den som är häktad?

Nej, det kan man inte göra. Den som är häktad får ett häktesbidrag som för närvarande ligger på 100 kronor i veckan. För pengarna kan den häktade handla i kioskvagnen som kommer en gång i veckan och som erbjuder till exempel snus och godis.