Privata uppdrag

Behöver du en försvarsadvokat för privata uppdrag?

Vid mindre allvarliga brott som inte föranleder någon annan påföljd än böter beviljar man i regel inte en offentlig försvarare. Om du ej blir beviljad en offentlig försvarare kan du alltid anlita en advokat från Två Lejon som privat försvarare. Det går också bra att boka tid för rådgivning. Vid en frikännande dom finns möjlighet att begära ersättning för kostnaderna för försvaret.

Privat försvarare

Offentlig försvarare beviljas i regel inte för mindre allvarliga brott eller brott som inte föranleder någon annan påföljd än böter. Om du inte beviljas en offentlig försvarare kan du alltid anlita en av våra advokater som privat försvarare eller i vart fall boka en tid för rådgivning. Vid en frikännande dom finns möjlighet att begära ersättning för kostnaderna för försvaret.

Det finns även möjlighet att anlita ett privat ombud för det fall du inte beviljas ett målsägandebiträde.

Rådgivning till bolag i straffrättsliga frågor

Advokatfirman Två Lejon biträder företag vid internutredningar. I många fall kan det vara känsligt att offentliggöra säkerhetsbrister inom en organisation. Det kan också vara svårt att avgöra i vilka fall en polisanmälan bör göras och vilka konsekvenser en sådan anmälan kan få. Det kan även förekomma andra situationer där bolag är i behov av rättslig rådgivning i straffrättsliga frågor. 

Advokatfirman Två Lejon besitter stor kompetens och långvarig erfarenhet av bolagsrelaterade frågeställningar inom straffrättens område. Tveka inte att ta en kontakt för en inledande konsultation.

Ombud i familjemål

Vi åtar oss även privata uppdrag för dig som inte beviljats rättsskydd eller rättshjälp i en familjerättslig tvist. Exempel på privata uppdrag är som ombud i ärenden om vårdnad-, boende och umgänge med barn där det offentliga inte står för rättshjälp.

Utbildning

Byråns medarbetare anlitas som föreläsare av olika utbildningsaktörer. Vi åtar oss även uppdrag som föreläsare på skolor, myndigheter och företag. Kontakta oss för att höra mer om vad vi kan erbjuda.