Liberalerna vill vara ett parti som försvarar friheten. Det verkar inte gälla i alla delar. Under det landsmöte  som skall hållas i helgen skall ombuden ta ställning till ett förslag att avskaffa det nuvarande systemet för villkorlig frigivning.

Det nuvarande systemet för villkorlig frigivning innebär att en person som döms till fängelse släpps efter två tredjedelar av straffet. Den som exempelvis döms till sex års fängelse får i praktiken avtjäna fyra år.

Vi vill uppmana alla ombud på Liberalernas landsmöte att rösta mot detta förslag.

För det första: Om samhället vill minska brottsligheten kan pengarna användas smartare.

Det är väl belagt av kriminologerna att det som avskräcker människor från att begå brott är risken för att åka fast och inte längden på ett eventuellt fängelstraff. Om samhället vill ha färre brott bör man därför ta pengar från kriminalvården och tillföra polisen.

Vi skall komma ihåg att det kostar 3369 kronor att ha en fånge i fängelse ett dygn. Att förlänga ett fängelstraff för en fånge med två år kostar alltså 2,5 miljoner kronor. För denna summa får man utan tvivel fyra heltidsanställda poliser i två år.

För det andra: Det nuvarande systemet skapar incitament hos den dömde att sköta sig.

Det är inte så att man glömmer bort den tid som finns kvar av fängelsestraffet efter att en fånge blivit villkorligt frigiven. Den som är villkorligt frigiven får en prövotid. Om ett nytt brott begås under denna prövotid så lägger man på den återstående strafftiden från den tredjedel som återstår.

Vi kan ta följande exempel: En person – P – begår ett brott och döms till fängelse i sex år. P blir villkorligt frigiven efter fyra år. Under prövotiden begår P ett nytt brott och döms till fängelse i två år. Man lägger därefter på två år som finns kvar från det tidigare straffet. Resultatet blir fängelse i fyra år för P.

Det nuvarande systemet ger på detta sätt kraftiga incitament för personer som P att inte begå nya brott.

För det tredje: Det finns starka humanistiska skäl att inte utdöma längre fängelstraff än nödvändigt.

På ett rent mänskligt plan finns det ett egenvärde i att inte ha allt för långa fängelsestraff. Det är mer humant att så fort det är möjligt försöka återföra en fängelsedömd person till samhället. Att ha människor inlåsta i onödan är bara destruktivt.

Av dessa tre skäl vill vi uppmana Liberalernas landsmöte att rösta ned motionen om att avskaffa det nuvarande systemet om villkorlig frigivning.

 

David Hall, advokat och delägare Advokatfirman Två Lejon

Filippa Forsberg, jur kand, Advokatfirman Två Lejon