David Hall

David Hall är specialiserad på brottmål och så kallade ekobrott. David läste juridik i Lund och Stockholm. I 14 år arbetade David på Advokatfirman Thomas Martinson. David har företrätt klienter i flera medialt uppmärksammade mål och har lång erfarenhet av ärenden som innefattat svåra juridiska frågeställningar.

David lämnade Advokatfirman Thomas Martinson och grundande Advokatfirman Två Lejon tillsammans med Viktor Carlberg.

David har inga intressen utöver sitt arbete; han uppskattar dock klassisk musik, företrädesvis Antonín Dvořák.

Rättsfall

Taxi-Tony – NJA 2015 s. 769 – Högsta domstolen uttalar sig i ett omfattande narkotikamål om häktning med restriktioner och dess påverkan på straffmätning.

Kontaktuppgifter

Mobil: 070-45 45 800
E-mail: hall@2lejon.se