David Hall

Advokat David Hall är specialiserad på brottmål inkluderat mål rörande ekonomisk brottslighet. Hall läste juridik i Lund och Stockholm. I 14 år arbetade Hall på Advokatfirman Thomas Martinson. Hall har företrätt klienter i flera medialt uppmärksammade mål och har lång erfarenhet av ärenden som innefattat svåra juridiska frågeställningar.

Hall lämnade Advokatfirman Thomas Martinson och grundande Advokatfirman Två Lejon tillsammans med Viktor Carlberg.

Rättsfall

Taxi-Tony – NJA 2015 s. 769 – Högsta domstolen uttalar sig i ett omfattande narkotikamål om häktning med restriktioner och dess påverkan på straffmätning.

Kontaktuppgifter

Mobil: 070-45 45 800
E-mail: hall@2lejon.se