Erik Holm

Advokat Erik Holm har arbetat på Advokatfirman sedan januari 2017. Holm arbetar främst med brottmål och åtar sig uppdrag som offentlig och privat försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Vidare åtar sig Holm uppdrag som offentligt biträde i mål rörande LVU, LVM, LPT och LRV.

Kontaktuppgifter

Mobil: 073-407 84 80
E-mail: holm@2lejon.se