Erik kommer närmast från Lunds Universitet där hans uppsats berör värdering av samverkande vittnesmål och betydelsen av beroendeförhållanden. Erik arbetar inom byråns samtliga rättsområden.

Utanför arbetet är Erik en medeldistanslöpare med tider avsevärt under det normala och läser gärna Marcel Proust, på originalspråket. Erik behärskar franska obehindrat.

Rättsfall

Ö 4833-16 – Högsta domstolen prövade om det är förenligt med legalitetsprincipen att i en straffbestämmelse hänvisa till en standard som inte är tillgänglig för var och en. I förevarande fall fann Högsta domstolen att lagstiftningen stred mot legalitetsprincipen med ansvarsfrihet som följd.

Kontaktuppgifter

Mobil: 073-407 84 80
E-mail: holm@2lejon.se