Peter Hamnebo

Peter arbetar inom ett brett spektrum av bolagsrelaterade frågor, huvudsakligen ägarledda bolag samt bolag noterade på så kallade MTF:er, främst Spotlight Stock Market (tidigare Aktietorget) och Nasdaq First North. Efter dubbla examina från Göteborgs universitet inom juridik och ekonomi samt kurser på Harvard University har Peter arbetat med bolags- och avtalsrättsliga frågor, skattejuridik, börsrelaterade frågor, ekonomisk familjerätt samt brottmål med särskild inriktning på ekonomisk brottslighet. Peter är flitigt anlitad som styrelseledamot och är för närvarande bland annat styrelseledamot i Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ).

När han inte arbetar tillbringar Peter tiden med sin för närvarande stora familj, eller med att brygga öl, företrädesvis med relativt stora mängder amerikansk humle.

Kontaktuppgifter:
Mobil: 070-401 18 10
E-mail: hamnebo@2lejon.se