Ramil Bisso

Advokat Ramil Bisso kommer närmast från Stockholms universitet. Bisso skrev sitt examensarbete om förekomsten av fördomar i brottmålsprocessen.

Bisso arbetar inom byråns samtliga rättsområden.

Juridisk Tidskrift Nr 3 2018/19 s. 587-609Behandlas lika fall olika? Social oro som felkälla i bevisvärderingssammanhang

Kontaktuppgifter

Mobil: 070-526 41 09
E-mail: bisso@2lejon.se