Tidningen ”Legally Yours” har listat Sveriges bästa advokater. Själv är jag inte med på listan. Detta faktum väcker förstås en harm i min självupptagna själ som är av kosmiska proportioner. Det är i ljuset av dessa känslor som resten av texten skall läsas.

Kina lejon

Urvalet till listan har skett genom en enkät. Ett antal advokater har fått svara på frågan vilken kollega som de helst skulle anlita som försvarare. Kollegorna som sålunda röstats fram utgör en något heterogen blandning. Det är yngre och äldre advokater. Det är namnkunniga och något mindre namnkunniga advokater. Åtta av tio advokater är verksamma i Stockholm.

Man bör nog undvika att fundera över om enkäten till alla delar uppfyller de krav som man eventuellt kan ställa avseende representativt urval och liknande. Men frågan i enkäten är mycket intressant: Vilken advokat väljer advokaten?

Det är ovanligt att advokater misstänks för brott. När det någon gång sker väcker det uppmärksamhet och utredningarna blir svåra.

Det brukar sägas att den som försvarar sig själv har en åsna till klient. Den som försvarar en advokat har helt säkert en mycket krävande klient.

Att försvara en advokat är ett mycket svårt men samtidigt prestigefyllt. Förmodligen det svåraste och mest prestigefyllda uppdrag som går att få som advokat.

/Hall